热门标签

TPHCM: Người dám nghĩ, dám làm sẽ được bảo vệ

时间:1个月前   阅读:3

皇冠管理端登3网址皇冠管理端登3网址(www.99cx.vip)实时更新发布最新最快最有效的皇冠管理端登3网址、皇冠管理端登3手机网址,包括新2登3手机网址,新2登3备用网址,皇冠登3最新网址,新2足球登3网址,新2网址大全。

,

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản khẩn ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là cơ sở, căn cứ để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, ghi nhận, tôn vinh tổ chức, cá nhân có ý tưởng, đề xuất mới, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển TPHCM.

Trong số các giải pháp đưa ra, TPHCM đã hình thành cơ chế bảo vệ đối với các trường hợp gặp rủi ro, thiệt hại. Khi kết quả thực hiện các sáng kiến không đạt, chỉ đạt một phần mục tiêu, gặp rủi ro, thiệt hại, cấp thẩm quyền cần xác định rõ nguyên nhân, đánh giá công tâm để có cách xử lý phù hợp.

TPHCM sẽ bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (Ảnh: Quang Huy).

Nếu các rủi ro đã được dự liệu trước, các bên liên quan cần xem xét, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn, giảm, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý. Đối với các rủi ro, thiệt hại ngoài dự liệu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nhẹ trách nhiệm nếu xác định việc thực hiện đúng chủ trương, động cơ trong sáng, không vụ lợi cá nhân.

Mặt khác, các hành vi lợi dụng chính sách để thực hiện, bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực sẽ được rà soát, xử lý nghiêm.

Về lộ trình thực hiện, UBND TPHCM chỉ đạo ngay trong tháng 10, mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất 1 sáng kiến để xem xét, phê duyệt chủ trương nghiên cứu. Từ nay đến cuối năm 2022, UBND TPHCM sẽ phê duyệt để đưa các sáng kiến đi vào thực tiễn.

Từ năm 2023, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần đăng ký giải pháp, sáng kiến theo kế hoạch hàng năm hoặc chỉ đạo của UBND TPHCM. Lãnh đạo chính quyền thành phố sẽ sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, TPHCM cũng có những chính sách nhằm khuyến khích việc thực hiện sáng kiến mới. Trong đó, các hình thức khen thưởng vượt cấp, vượt bậc, đột xuất đối với những sáng kiến thành công và khen thưởng đặc biệt, vượt trội đối với những sáng kiến tiêu biểu.

Những người có sáng kiến thành công cũng được xem xét đề bạt, đưa vào quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thành phố cũng đài thọ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc, được thực hiện thành công.

上一篇:午评:触底反击动作一触即发

下一篇:新2最新登录址:Macau to open bidding for 6 casino licences

网友评论